Familie als Bondgenoot is een gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals. Doel is ervaringskennis van familieleden en cliënten te ontwikkelen door deze te verbinden met professionele kennis. Als basis van de scholing dienen de ervaringsverhalen van familieleden en cliënten. Deze gecombineerde kennis wordt aangewend om hulpverleners te scholen anders om te gaan met familieleden en hun naasten. In lesmodules worden thema's, waarvan de familieleden en cliënten vinden dat ze belangrijk zijn, bij de hulpverleners onder de aandacht gebracht. Iedere lesmodule beslaat één thema; er zijn tot op heden 5 modules ontwikkeld. De lessen worden ook verzorgd door familieleden en cliënten, sámen met een professional (meestal een psycholoog). Familie als Bondgenoot heeft intensief contact met familieorganisaties, GGZ-instellingen en Hogescholen. Voor deze organisaties worden specifiek voor hen afgestemde lessen gemaakt, voordrachten verzorgd en er worden adviezen ten aanzien van familiebeleid gegeven. Welkom Familie als bondgenoot  brengt mensen samen © Familie als Bondgenoot 2016