Ervaringskennis Van ervaring naar ervaringskennis vervolg Familieleden geven aan, dat het proces van ervaring naar ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid hen helpt om tot verwerking te komen van de trauma’s, die hen ten deel zijn gevallen. Het maakt hen sterker. Het is een ontwikkelingsproces, dat wordt aangeduid als Empowerment: het ontdekken en ontwikkelen van je eigen kracht. Wilma Boevink (2006) omschrijft dit proces als volgt: ‘Empowerment betekent voor mij, dat je in toenemende mate over je eigen lijf en leven beschikt. Het betekent bewustwording en het ontgroeien van eigen lijdzaamheid en machteloosheid.’ De opbouw van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in Familie als Bondgenoot leidt dus tot empowerment bij cliënten en familieleden. Familieleden en in de latere modules ook cliënten vertellen over hun ervaringen. Vertellen over je intense ervaringen, en deze samenbrengen in een samenhangend verhaal, gaat niet vanzelf. De weg naar empowerment en naar herstel is een weg van vallen en opstaan, van met elkaar hard werken. © Familie als Bondgenoot 2016 Back