Ervaringskennis Van ervaring naar ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid Familieleden en cliënten maken in hun dagelijkse leven veel mee. Mensen leren van hun ervaringen. Familieleden en cliënten leren om te gaan met de psychiatrische problemen waar zij tegen aan lopen. Zij worden beïnvloed door de psychiatrische problemen van hun naaste, trachten zich staande te houden, en hun situatie te verbeteren. Familieleden en cliënten bezitten expliciete kennis waarmee zij liever 'niet te koop lopen'. Vaak schamen zij zich voor hun ervaringen of voelen zij zich schuldig, denken dat zij zelf debet zijn aan de psychiatrische problemen, die hun naaste zijn overkomen. In Familie als Bondgenoot wisselen cliënten en familieleden ervaringen met elkaar uit. Door ervaringen met elkaar te delen leert men woorden toe te kennen aan deze ervaringen. Woorden, die later gebruikt kunnen worden om er een samenhangend levensverhaal van te maken. Familieleden en cliënten gaan hiermee een ontwikkeling aan waarbij hun persoonlijke ervaringen leiden tot ervaringskennis en mogelijk tot ervaringsdeskundigheid. Ten aanzien van het begrip ervaring kunnen we verschillende niveaus onderscheiden (Knooren, 2010): Het niveau van de ervaring zelf, waarbij iemand sterk onderhevig is aan deze ervaring en zich er niet of moeilijk van kan losmaken. Controle over deze ervaringen moet iemand nog verwerven Het niveau van ervaringskennis waarbij iemand de regie over zijn ervaringen zelf meer in de hand heeft, leert zijn of haar ervaring te overstijgen, en kan deze plaatsen in een context van andere ervaringen, vaak door deze te delen met logenoten Het niveau van ervaringsdeskundigheid, waarbij iemand eigen ervaringen en opgedane kennis veelvuldig heeft uitgewisseld (met lotgenoten, met mensen in eigen omgeving, met professionals), en ervaringen en kennis heeft geïntegreerd in zijn gewone leven Next  © Familie als Bondgenoot 2016