Ervaringsverhalen vervolg © Familie als Bondgenoot 2016 Geen distantie, maar wel iedere keer opnieuw wat afstand nemen. Het is doodstil als je je verhaal doet. Je vraagt je gespannen af of het wel zal gaan. Zo vaak heb je alle ellende opnieuw beleefd; je kon er wel een boek over schrijven. Je kreeg opdracht het in te korten, het zó te "vertellen" dat het goed overkomt en het geen aanklacht lijkt te zijn naar de mensen die jouw verhaal horen. Je moet hen op zo'n wijze meenemen in jouw verhaal, dat ook zij zich voor kunnen stellen wat je hebt doorgemaakt en nog steeds doormaakt.... Maar wat er ook aan jouw verhaal verbeterd, ingekort, herschreven is ..het blijft van jou. Dat verhaal neem je mee, niet in een koffer, nee, je draagt het bij je. Adriaan van Dis schreef : "Ik denk dat alles draaglijk is in het leven als je er een verhaal van kunt maken. Letterlijk draaglijk, je kunt het meenemen." Tot slot nog enkele tips van Wilma Boevink* 1. Het prijsgeven van je eigen ervaringen is niet het hoofddoel, maar een middel. Je zet je verhaal in om iets te illustreren, een standpunt te verduidelijken of een discussie aan te zwengelen. 2. Vertel nooit je hele levensverhaal, maar kies er onderdelen uit die goed in de context passen. 3. Kies voorbeelden uit je eigen leven die voor jou min of meer afgerond zijn. Vermijd thema's die nog erg moeilijk zijn. 4. Je hebt het recht om bepaalde vragen niet te beantwoorden of op bepaalde ervaringen niet in te gaan. 5. Ga niet met je publiek in discussie over je persoonlijk ervaringen, maar leidt het gesprek altijd terug naar de boodschap die je wilt overbrengen. * Wilma Boevink     Professor of Recovery, director of TREE at Trimbos-institute      Utrecht Area, Netherlands De ervaringsverhalen die u hier kunt lezen zijn niet de ervaringsverhalen van familieleden uit de cursus. Het zijn verhalen, die gepubliceerd zijn in Ypsilon Nieuws. Wel geven deze ervaringsverhalen een goed beeld van de boodschap van Familie als Bondgenoot: een bewustwordingsproces bij de hulpverlening op gang brengen omtrent de problematiek van naasten en tevens de uitnodiging tot wederzijdse samenwerking. Back  De mystieke kracht van familie