Projectleiding © Familie als Bondgenoot 2016 Henk Fox (E-mail: hjm.fox@ggze.nl ) is psycholoog en werkzaam bij GGzEindhoven. Hij heeft in zijn lange carrière zowel in de kortdurende als in de langdurende psychiatrie gewerkt. Henk Fox Steeds heeft hij zich ingezet om de waardigheid van cliënten en hun sterke eigenschappen te ontdekken, naar voren te brengen en te respecteren. En hen te zien als mensen als u en ik met behoeften zoals elke mens die heeft. Naast een goede en menswaardige behandeling hebben mensen nodig dat zij (weer) deel uitmaken van een bredere gemeenschap van mensen. Om op het gebied van wonen, werken, school, leren en vriendschappen hun behoeften als mens inhoud te geven. Kortom psychiatrische rehabilitatie is voor hem een belangrijke manier om de weg naar een proces van herstel in te slaan. Herstellen is een sociaal proces, waarbij je de steun van andere mensen nodig hebt. Een ander mens, die je onvoorwaardelijk steunt en die in je gelooft kan maken, dat een cliënt het aandurft en volhoudt om de weg  naar herstel in te slaan. Het is voor Henk nodig, dat een hulpverlener aandacht heeft voor naasten van cliënten. Naasten kunnen familieleden zijn, maar ook goede vrienden. Vanwege de steun, die naasten kunnen geven aan hun dierbare. Maar ook omdat naasten zelf steun nodig hebben. Ook zij worden getroffen door de ernstige psychiatrische problemen waar noch de cliënt noch zijn familieleden om gevraagd hebben. In Familie als Bondgenoot geeft Henk vorm aan zijn betrokkenheid met cliënten en hun familieleden. Daarnaast is hij Familie Vertrouwens Persoon voor GGzE. Henk Fox Back