Projectleiding © Familie als Bondgenoot 2016 Cliënt-ervaringsdeskundige Toen mij gevraagd werd om zitting te nemen in de focusgroep van FAB had ik zo mijn bedenkingen. Samenwerking met professionals vind ik heel Jacqueline Melman-de Rijcke belangrijk, maar over het idee om familieleden/ naastbetrokkenen bij de behandeling te betrekken was ik op zijn zachtst gezegd nogal sceptisch. Want waar trek je de grens? Mijn man bij de behandeling betrekken had ik een logische keuze gevonden, hij kende mij beter dan wie dan ook. Hij was een soort gebruiksaanwijzing "hoe om te gaan met…". Mijn man had mijn spreekbuis kunnen zijn op de momenten dat ik daar zelf niet toe in staat was. De rest van de familie daar zou wat mij betreft geen sprake van zijn. In de focusgroep van cliëntervaringsdeskundigen waren de meningen hierover ook verdeeld, sommigen hadden de betrokkenheid van familie gemist, anderen daarentegen hadden dezelfde weerstand als die ik voelde. Ik kwam in contact met afgevaardigden uit de focusgroepen professionals en familieleden. De ervaringen van bijvoorbeeld ouders die totaal buiten de behandeling van hun kind werden gehouden vanaf het moment dat ze de zorg moesten overdragen, vond ik onbegrijpelijk. Ik zou dat als ouder ook niet accepteren. Het was een, voor mij, totaal nieuwe invalshoek. Het bleek niet alleen te gaan om inzage in het dossier, maar om daadwerkelijk betrokken te zijn bij de behandeling en het herstel van hun dierbaren. Hierbij moet ik wel vermelden dat het hoofdzakelijk ouders zijn van kinderen met schizofrenie die ik heb ontmoet. Dikwijls beginnen de symptomen hiervan in een periode dat het kind nog onder de hoede en zorg van hun ouders staat. Er is echter ook een grote groep mensen die een andere psychiatrische stoornis heeft.Deze zouden kunnen zijn ontstaan door problematiek bínnen de familie, denk aan incest of mishandeling. Er moet dus altijd zorgvuldig gekeken worden of samenwerking met de familie wel in het belang van de cliënt is. Het is en blijft maatwerk. Jacqueline Melman- de Rijcke Back