Projectleiding © Familie als Bondgenoot 2016 Familie-ervaringsdeskundige Als vader van zonen met een psychiatrische achtergrond maakte ik kennis met het lotgenotencontact van Ypsilon. In eerste instantie was dat een warm bad waar ik een luisterend oor trof. Jos Pieters Via een lotgenoot bezocht ik een bijeenkomst waar familieleden hun ervaringen vertelden aan hulpverleners. Zij vertelden niet zomaar wat, maar hadden een goed en gestructureerd verhaal over het verdriet en de ellende die zij meemaakten met de ziekte van hun familielid. Zij gaven in feite gewoon les. Ik merkte op die eerste bijeenkomst, dat zij (wel) gehoord werden door de psychiater, de SPV-er en andere hulpverleners. Er was nog veel onduidelijk, maar ik wilde dolgraag mijn bijdrage leveren. De tijd van alles maar alleen op te zien lossen liet ik achter me en binnen de kortste keren werd ik het project "Familie als Bondgenoot" binnengetrokken. Vanaf het begin voelde ik me heel welkom. Een echte familie van professionals, familieleden en cliënten. Opnieuw in de schoolbanken leerde ik mijn ervaringen op papier te zetten. De juiste woorden toe kennen aan mijn verdriet en onmacht en vooral het niet begrepen en gehoord worden door de hulpverleners van mijn kinderen. Eenmaal "klaar" met mijn verhaal ging ik presenteren en door mijn onderwijsachtergrond was dat een niet al te grote stap. Wel om voor een groot en aandachtig gehoor van alleen maar hulpverleners mijn verhaal te doen. In korte tijd werd ik van een hulpbehoevend familielid een ervaringsdeskundige, waar naar geluisterd werd. Dat was aanvankelijk een vreemde gewaarwording, maar het wende snel. De ontwikkeling, die ik doorliep noemde men Empowerment en inderdaad voelde ik me door het presenteren sterker worden. Er werd naar mijn ervaringen geluisterd en hulpverleners leerden hiervan. Dit project "Familie als Bondgenoot" leert niet alleen de hulpverlener over het belang van samenwerking met familie, het maakt ook de familie en cliënt zelf sterker. In de afgelopen jaren vertelde ik over de ervaringen in het gezin en over de veranderende rollen in dat gezin. Hier voel ik me ook het meeste in thuis: al vertellend en tegelijkertijd docerend samen met de professional. Door te lezen, het volgen van trainingen zoals o.a. psycho-educatie en interactie- vaardigheden heb ik inmiddels voldoende bagage voor mijn presentatie. Jos Pieters Back