Lesmodules De 5 lesmodules vervolg 1 4. Het opbouwen van samenwerking in de triade cliënt, familie, hulpverlener.. 5. Het onderhouden of herstellen van een samenwerking in de triade cliënt, familie, hulpverlener. Bij ernstige psychiatrische problemen kan het gaan over periodes van 15-20 jaren. Het is een kunst om samenwerking over een dergelijk lange tijdsperiode overeind te houden of te herstellen wanneer een cliënt en familielid geen contact meer hebben. In de modules 4 en 5 vertellen zowel een cliënt-ervaringsdeskundige als een familielid- ervaringsdeskundige over hun ervaringen rond het thema samenwerking. Een professional brengt wetenschappelijke kennis in op een vergelijkbare manier als bij de eerdere lesmodules. Samenwerking is gebaseerd op vertrouwen dat niet vanzelf aanwezig is. Vertrouwen bouw je op. In de modules 4 en 5 krijgen cursisten (hulpverleners) veel handvatten en vaardigheden aangereikt die een triadische samenwerking bevorderen. Next  © Familie als Bondgenoot 2016 Back