Projectleiding © Familie als Bondgenoot 2016 Cliënt-ervaringsdeskundige Vanaf 11 jaar heb ik het gevoel gehad dat ik alleen op deze wereld stond. Vader onbekend en het gevoel hebben dat ook je moeder je in de steek laat. Ik moest groot zijn en voor mezelf zorgen. Door middel van drugs kon ik me Osman Evren Back  staande houden en overleven. Ik had niemand nodig en zou bewijzen dat ik het alleen kon. Daaruit volgde 20 jaar actieve verslaving met veel vallen en opstaan, als laatste redmiddel en waar ik altijd op terug kon vallen was mijn moeder. De hulpverlening hield ik altijd buiten de deur. Tot mijn laatste crisis in 2009. Familie had ik niet veel, maar mijn kinderen, moeder, broer, zus, vriendin en schoonfamilie waren opdat moment de belangrijkste mensen in mijn leven. Voor mijn gevoel was ik die allemaal kwijt geraakt en stond ik er echt alleen voor. Hierdoor accepteerde ik voor het eerst hulp en werd ik opgenomen. Hier is mijn nieuwe leven begonnen. Zonder mijn familie/naasten had ik het niet gered. Het eerste zaadje van hoop was gezaaid doordat ik weer contact kreeg met mijn familie/naasten. Het was mijn verslaving die ze veroordeelde niet mij als persoon. Dit was voor mij helend, voorheen was ik mijn verslaving. Samen met de hulpverlening en mijn familie heb ik de mijn relaties weten te herstellen en hebben we het verleden opgeruimd en een plek weten te geven. Hierdoor is er weer ruimte ontstaan voor vertrouwen, hoop en liefde. Inmiddels ben ik een trotse vader van 3 zonen, een partner van mijn vriendin en werkzaam als ervaringsdeskundige bij de GGzE. Toen ik werd gevraagd of ik als cliënt ervaringsdeskundige deel wilde nemen in het bestuur van FAB, hoefde ik daarover niet lang na te denken. Voor mij is herstel van cliënten en hun naasten/familie onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dat familie en naasten ook door een herstelproces gaan is mij meer duidelijk geworden, nadat ik de modules van FAB heb gevolgd.  Osman Evren