Projectleiding © Familie als Bondgenoot 2016 Familie-ervaringsdeskundige Als moeder van vier gevoelige zonen waarvan drie zonen te maken kregen met het ggz heb ik de nodige ervaringen opgebouwd. Op de eerste plaats hoe om te gaan met de kwetsbaarheid van mijn zonen en op de tweede plaats Tilly Gerritsma hoe de juiste hulp te vinden. Een lange weg van vele jaren en vele hulpverleningsinstanties die me niet konden helpen omdat twee van mijn zonen geen hulpvraag hadden, liggen inmiddels gelukkig achter me. 'Het probleem is dat uw zoon geen probleem heeft' is wellicht wel het grootste probleem omdat daardoor adequate hulp niet als vanzelfsprekend  toegankelijk is. "Familie als Bondgenoot" draag ik een zeer warm hart toe. Geweldig dat er op deze manier samengewerkt wordt en er geleerd wordt naar elkaar te luisteren en begrip te hebben voor elkaar. Dat is wat ik op de eerste plaats ook geleerd heb van mijn zonen. Echt luisteren zonder te oordelen, dat was moeilijk maar anderzijds ook een enorme uitdaging. Hulpverleners willen het beste voor hun cliënt, ik wil het beste voor mijn kind, dan kunnen we die weg toch beter samen bewandelen om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, was mijn insteek. Het belang van samenwerken (triade) vind ik dan ook erg belangrijk.Voordat ik me ging inzetten voor "Familie als Bondgenoot" ben ik jaren actief geweest voor Stichting Weerklank (voor mensen met bijzondere psychische ervaringen), dus  psychische kwetsbaarheid is me niet vreemd. Ruim 15 jaar geleden heb ik zelf een psychisch, emotioneel en spiritueel proces doorlopen omdat mijn droom 'een normaal gezin' als een ballon uit elkaar spatte. Gelukkig heb ik toen geleerd op een heel andere manier naar het leven te kijken. Dit heeft me meer rijkdom en vreugde opgeleverd dan dat ik ooit zou kunnen bedenken.In de afgelopen jaren heb ik voornamelijk geparticipeerd in module 1 en 2 maar ga me nu meer richten op module 4 en 5 waarin samenwerken centraal staan. Hetgeen ik meegemaakt en doorgemaakt heb evenals de vele leerprocessen waarmee ik zelf en mijn zonen te maken kregen zijn niet voor niets geweest. "Familie als Bondgenoot" is een fantastisch project waar onze (ouder/ naasten en cliënt) ervaringen productief ingezet kunnen worden in modules, voorlichting en workshops. Hiervoor wil ik me dan ook graag inzetten en heb dit dan ook al vele malen mogen doen en hoop dit ook nog vele jaren te kunnen doen. Het hier en nu is belangrijk maar het verleden hebben we nodig om het nu te kunnen begrijpen en daardoor op een zinvolle manier verder te kunnen gaan. Tilly Gerritsma Back