• darkblurbg

Doelen modules en programma op maat

De FAB wil ervaringskennis van familieleden en cliënten verbinden met professionele kennis. Dit doen wij door:

 • Trainingen aan professionals in de psychiatrie te geven. Over hoe om te gaan en samen te werken met familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychiatrische aandoening of kwetsbaarheid;
 • Andere activiteiten te ontwikkelen, die de verhouding tussen professionals in de psychiatrie en de familie/naastbetrokkenen ten goede komt.

Als basis voor de training dienen de ervaringsverhalen van familieleden en cliënten. Deze gecombineerde kennis zetten we in om professionals te leren anders om te gaan met familieleden en hun naasten.

In de trainingen streven wij een aantal doelen na:

 • Bewustmaking van professionals (sensibiliseren) van het belang van familie en het als bondgenoten samenwerken in de triade (samenwerkingsrelatie tussen 3 partijen);
 • Het vergroten van kennis over familie en familiebeleid;
 • Het tot stand brengen van een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, professional en familie;
 • Het aanreiken van middelen om familiebeleid te ontwikkelen en succesvol toe te passen;
 • Het ontwikkelen van vaardigheden om met familie om te gaan en met familie samen te werken.

Modules

Ons lespakket bestaat uit een aantal modules. Elke module gaat in op een thema, dat familieleden en cliënten bij professionals onder de aandacht willen brengen. De modules worden verzorgd door een professional uit de psychiatrie, samen met een familielid en/of cliënt.

In elke module staan de ervaringsverhalen van familieleden en cliënten centraal. De professional brengt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis in. In gesprek met de deelnemers diept hij/zij het thema uit en vertaalt deze naar de eigen praktijk. Een lesboek biedt achtergrondinformatie.

De FAB biedt de volgende 5 modules aan:

 1. Wat gebeurt er met familie/naasten als een familielid ernstig psychiatrisch ziek wordt?
 2. Hoe veranderen rollen, taken, verhoudingen binnen een familie?
 3. Wat is binnen de samenwerking met de hulpverlening de (juridische) positie van familie en cliënten?
 4. Hoe bereik je een gelijkwaardige samenwerking?
 5. Hoe houd je het samen vol, ook op langere termijn?

Maatwerk

De praktijk leert dat op basis van dit lespakket soms maatwerk gewenst is. Voorbeelden van maatwerk zijn:

Team-presentatie Bouman GGZ:

 • Doelgroep: medewerkers die binnen een afdeling/locatie samenwerken;
 • Duur: 1 uur;
 • Inhoud: presentatie FAB, een ervaringsverhaal en kort nagesprek;
 • Docent: geen;
 • Bijzonderheden: een familie-ervaringsdeskundige vertelt zijn verhaal.

Leergang Nieuwe Medewerkers Antes Rotterdam:

 • Doelgroep: alle medewerkers die in deze maand bij Antes starten;
 • Duur: 2 uur als onderdeel van een 4-daags introductieprogramma;
 • Inhoud: presentatie FAB, een ervaringsverhaal en een korte aanzet inhoud modules 1 en 2;
 • Docent: geleverd door FAB;
 • Bijzonderheden: in nagesprek over ervaringsverhaal wordt de verbinding gelegd met de inhoud van de lesmodules.

FAB-training Bavo Europoort:

 • Doelgroep: medewerkers van de klinische afdelingen;
 • Duur: hele dag van 9 tot 16.30 uur;
 • Inhoud: 3 modules met 2 ervaringsverhalen;
 • Docent: opgeleid door de FAB;
 • Bijzonderheden: training duurt de hele dag, waarbij de inhoud van de 3 modules aan de orde komt.