• darkblurbg

De FAB wil ervaringskennis van familieleden en patiënten verbinden met professionele kennis. Dit doen wij door:

  • Trainingen, workshops, presentaties, gastlessen te geven aan professionals in de psychiatrie. Over hoe om te gaan en samen te werken met familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychiatrische aandoening of kwetsbaarheid;
  • Andere activiteiten te ontwikkelen, die de verhouding tussen professionals in de psychiatrie en de familie/naastbetrokkenen ten goede komt.

Als basis voor de training dienen de ervaringsverhalen van familieleden en patiënten. Deze gecombineerde kennis zetten wij in om professionals te leren anders om te gaan met familieleden en hun naasten.

In de trainingen streven wij een aantal doelen na:

  • Bewustmaking van professionals (sensibiliseren) van het belang van familie en het als bondgenoten samenwerken in de triade (samenwerkingsrelatie tussen 3 partijen);
  • Het vergroten van kennis over familie en familiebeleid;
  • Het tot stand brengen van een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt, professional en familie;
  • Het aanreiken van middelen om familiebeleid te ontwikkelen en succesvol toe te passen;
  • Het ontwikkelen van vaardigheden om met familie om te gaan en met familie samen te werken.