• darkblurbg
    “FAB plaatst je in de schoenen van de naaste! Daardoor ga je niet meer vrijuit en
    ben je verplicht een luisterend oor te bieden. Je wilt niet meer anders!”

Familie Als Bondgenoot (FAB): samen staan we sterk

Heeft u een familielid met een psychiatrische aandoening? Wilt u graag betrokken worden bij het herstel en/of een leefbare situatie creëren? Of werkt u in de GGZ en wilt u naasten van uw cliënten beter begrijpen en betrekken bij de behandeling? Dan kan de vereniging Familie Als Bondgenoot (FAB) hierin een rol spelen. FAB is een vereniging, onze leden zijn vrijwilligers die familielid of naastbetrokkene zijn van iemand met een psychiatrische aandoening of kwetsbaarheid. Samen met professionals en cliënten zetten wij ons in voor een gelijkwaardige samenwerking in de psychiatrische hulpverlening. Hoop, onderling vertrouwen en herstel staan hierbij centraal.

Wat doet de FAB:

  • zorgprofessionals trainen
  • ervaringsverhalen delen
  • familieparticipatie stimuleren

Wat is de FAB?

Lees meer

Doelen van het onderwijs

Lees meer

Referenten

Lees meer