Innovatie en ontwikkeling

FAB heeft in de afgelopen jaren veel kennis, ervaring en expertise opgebouwd.

FAB stelt deze beschikbaar aan anderen door onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs, werkboeken familiedeskundigheid of nieuwe trainingen in opdracht van derden. Hierna staan enkele voorbeelden.

 

Ontwikkeling Handreiking omgaan met familie en naasten

Op verzoek van Antes, onderdeel van de Parnassia Groep neemt FAB deel in een werkgroep die een “Handreiking omgaan met familie en naasten” schrijft. Deze handreiking is een naslagwerk voor familie-ambassadeurs en GGZ teams die samenwerken in de triade patiënt, familie en hulpverlener.

 

Een ander voorbeeld is Workshop Samenwerken in de triade

In opdracht van MIND heeft FAB een workshop ontwikkeld die door familie organisaties in de GGZ gegeven kan worden. De workshop is een uitwerking van de “Generieke Module samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek 2016”.

In de workshop wordt de basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking in de triade van patiënt, familie en hulpverleners. De workshop is gebaseerd op het onderwijs dat FAB in de afgelopen jaren gegeven heeft. Ervaringsverhalen van familie en naasten vormen hierin een belangrijk onderdeel. De workshop kan gegeven worden aan hulpverleners in verschillende domeinen: GGZ, Sociaal Domein, 1e lijn, Jeugdzorg.

 

Het laatste voorbeeld is het Onderwijs op Hogeschool Rotterdam

FAB levert een bijdrage aan de minor “Psychiatrie in de praktijk van alledag” van de Hogeschool Rotterdam. FAB geeft les aan studenten die deze minor volgen en maakt hen bewust van het belang van samenwerking met naasten.