• darkblurbg

Missie van Familie Als Bondgenoot

Voor onze vereniging staat één ding voorop: de kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische aandoening of kwetsbaarheid verbeteren. Een goede samenwerking tussen alle partijen in de GGZ helpt hierbij. In die samenwerking is de rol van familie en naastbetrokkenen onmisbaar. Wij zetten onze ervaringskennis hiervoor graag in. Met als doel: professionals bewuster maken van het belang van familieparticipatie in de zorg.

Ontstaan van Familie Als Bondgenoot

In 2004 namen enkele medewerkers van GGZ-instellingen in Zuidoost Brabant deel aan een congres in Boston. Op dat congres gaven ervaringsdeskundige familieleden samen met een professional les aan professionals over het onderwerp: “Wat professionals moeten weten over gezinnen”. Deze familieleden waren lid van de Amerikaanse familieorganisatie NAMI (National Alliance for the Mentally Ill).

De boodschap van dit congres:

"Zie familie en naastbetrokkenen niet langer als de oorzaak van de problemen van hun naaste, maar als sleutel om tot een oplossing te komen. Stel je solidair op met familieleden, zij zijn immers bondgenoot op de weg naar herstel". 

Professionals en familieleden in Zuidoost Brabant raakten hierdoor geïnspireerd. Eind 2004 gingen ze met elkaar in gesprek. Uitgangspunt was dat ook familieleden in Nederland met al hun ervaring professionals  goed kunnen ondersteunen. Oftewel: ervaringen als bron van kennis gebruiken. Een particulier fonds en de Provincie Noord Brabant waren direct enthousiast en steunden de initiatiefnemers. Zo werd "Familie Als Bondgenoot" geboren.

Daarna is  "Familie Als Bondgenoot" verder ontwikkeld door familieorganisaties in Helmond, Eindhoven en Tilburg, de GGZ-instellingen in deze steden, de RIBW Midden Brabant, de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg en de Fontys Hogeschool.

In 2012 is FAB West ontstaan. FAB West richt zich op de GGZ instellingen in de regio’s Den Haag, Delft en Rijnmond. In de toekomst willen wij de FAB ook naar andere regio’s uitbreiden.

In 2017 besloot FAB Eindhoven zich op te heffen. FAB West neemt de fakkel van Eindhoven over en per 1 januari 2020 vervalt de toevoeging “West”.