Intake

Voordat wij onze training of workshop geven houden wij een intake met vertegenwoordigers van het team, de afdeling of instelling. In de intake krijgen wij een beeld van de scholingsvraag van de professionals, de wijze waarop (al dan niet) met familie wordt samengewerkt en de doelen die de deelnemers met de training willen bereiken.

 

Onderwijs op maat

De training die wij maken is gebaseerd op de uitkomst van de intake (leerdoelen) .

In elk geval staan de ervaringsverhalen van familieleden en patiënten centraal. Belangrijke thema’s zijn de herstelprocessen van familieleden, de verschillende rollen die zij vervullen en hoe de samenwerking in de triade gestalte krijgt. Het programma is interactief en sluit aan bij de praktijk van de professionals.

Een lesboek biedt achtergrondinformatie.

De training kan van beperkte duur zijn (klinische les), of één of meerdere dagdelen beslaan.