• darkblurbg

1 Wat is de kracht van de Familie Als Bondgenoot?

“De Familie Als Bondgenoot is goed georganiseerd, heeft ervaringen samengebracht en op basis daarvan voorlichting- en lesmateriaal ontwikkeld die aansluit bij de praktijk en aantoont dat de kennis van de familie een toegevoegde waarde heeft. De kracht zit hem in meer kennis voor de hulpverlener, dat is absoluut een meerwaarde in het herstelproces. “

- M.A Oosterman – manager bedrijfsvoering Delta onderdeel van Antes

“De kracht is dat de familie/ naastbetrokkenen  van de cliënt de mogelijkheid heeft om zijn /haar of hun verhaal/ ervaringen te vertellen/delen.”

- Sil Hol  Systeemtherapeut ( SPVerpleegkundige) Bavo-Europoort onderdeel Parnassia Groep

2 Wat brengen de ervaringsverhalen bij de professionals teweeg?

“De ervaringsverhalen komen echt binnen bij de deelnemers en houden hen vaak ook een spiegel voor. Het stelt ze sneller in staat om zich in te leven in de “andere” kant en in te zien waar familie tegenaan loopt wanneer  een familielid psychische klachten krijgt en afhankelijk wordt van de GGZ. “

- Annemiek van der Gaag, manager bedrijfsvoering Bavo-Europoort onderdeel Parnassia Groep

“De ervaringsverhalen geven de stafleden inzicht hoe de familie omgaat met een gezinslid dat een psychiatrisch probleem heeft. Stafleden zien vaak alleen de kant van een hulpverlener, door de ervaringsverhalen wordt het netwerk meer betrokken bij de zorg van een cliënt.”

- Ramona Lamsberg - Groepsleider (Kijvelanden)

3 Welke veranderingen ziet u in het gedrag van de professionals na de FAB scholing?

“Professionals hebben meer oog voor de familie en de rol van de familie in het herstelproces. Er ontstaat meer samenwerking tussen professionals, cliënt en familie in de behandeling van de cliënt waarbij ook vaker de familievertrouwenspersoon bij betrokken wordt. Er is in 1 van de teams inmiddels al een familie ervaringsdeskundige aangenomen hetgeen ertoe geleid heeft dat meer professionals een familie ervaringsdeskundige aan hun team willen toevoegen.”

- Annemiek van der Gaag, manager bedrijfsvoering Bavo-Europoort onderdeel Parnassia Groep

“De veranderingen in de gezichtspunten leiden tot inzicht en  reflectie op het handelen. Daarmee brengen zij de mogelijkheid tot ander gedrag en handelen in afstemming met familie teweeg. De gezamenlijke belangen en afstemming in rol om te komen tot een goede samenwerking komen in dialoog tot stand.”

- Yvonne Slee- Mannessen, Hoofd Opleidingen Antes College

“De ervaringsverhalen van de familieleden /naastbetrokkenen maken indruk, professionals zijn zich meer bewust van  de impact van ziekte /verlies van rollen en rouw voor alle betrokkenen.”

- Sil Hol  Systeemtherapeut ( SPVerpleegkundige) Bavo-Europoort onderdeel Parnassia Groep

4 Vul de zin in: “De scholing door Familie Als Bondgenoot leidde tot ……….. in mijn organisatie.

“Sensibiliseren van stafleden en hen laten inzien hoe belangrijk het kan zijn om het netwerk te betrekken bij de zorg van een cliënt.”

- Ramona Lamsberg - Groepsleider (Kijvelanden)

“Een indringende bewustwording in de organisatie van de mogelijkheden om elkaar als partner in de begeleiding en behandeling te zien.”

- Yvonne Slee- Mannessen, Hoofd Opleidingen Antes College

5 Waarom zou u een module van de FAB aanraden aan andere professionals?

“Om voor elkaar te krijgen dat we gaan werken in een triade en om het bewustzijn te vergroten binnen de organisatie van de meerwaarde van samenwerken met de familie, is het organiseren van FAB bijeenkomsten uitermate geschikt.”

- M.A Oosterman – manager bedrijfsvoering Delta onderdeel van Antes

“FAB plaatst je in de schoenen van de naaste! Daardoor ga je niet meer vrijuit en ben je verplicht een luisterend oor te bieden. Je wilt niet meer anders!”

- Linda Voorwinden,  Contextueel hulpverlener Bouman Rotterdam